Categories
Carwsél Cartref Newyddion

Mae Coleg Coppicewood yn symud

Wrth i’n prydles gyfredol ddod i ben ym mis Mehefin 2022 rydym wedi bod yn chwilio am goetir amgen i weithredu ynddo ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn preswylio ar brydles 25 mlynedd yng nghoedwig Pengelli, coetir SSSI sydd â chynefin prin penodol i Dormice. .

Ei newyddion gwych ond fel rhan o’r broses rydym yn adeiladu gweithdy newydd a fydd yn costio tua £ 40,000. Rydym eisoes wedi dod o hyd i £ 20,000 ond mae angen i ni godi arian i gyrraedd y balans felly byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw help y gallwch ei ddarparu trwy roi i ni. Bydd hyn yn caniatáu inni barhau i ddarparu ein hyfforddiant rheoli coetir unigryw a gwerthfawr ymhell i’r dyfodol.