Categories
Carwsél Cartref Cyrsiau Newyddion

Diweddariad COVID-19 – Cwrs Sgiliau Coetir

Rydym yn rhagweld y bydd y cwrs sgiliau coetir yn mynd yn ei flaen fel y trefnwyd o Mer 30 Medi. Gan ein bod yn grŵp bach mewn man awyr agored mawr ni welwn unrhyw broblem wrth gadw at ofynion COVID. Felly os oeddech chi’n ystyried dilyn y cwrs gwych hwn, ymatebwch trwy anfon ymholiad.