Newyddion

  • Diweddariad COVID-19 – Cwrs Sgiliau Coetir Mehefin 2, 2020 - Rydym yn rhagweld y bydd y cwrs sgiliau coetir yn mynd yn ei flaen fel y trefnwyd o Mer 30 Medi. Gan ein bod yn grŵp bach mewn man awyr agored mawr ni welwn unrhyw broblem wrth gadw at ofynion COVID. Felly os oeddech chi’n ystyried dilyn y cwrs gwych hwn, ymatebwch trwy anfon ymholiad.
  • Mae Coleg Coppicewood yn symud Ebrill 8, 2020 - Wrth i’n prydles gyfredol ddod i ben ym mis Mehefin 2022 rydym wedi bod yn chwilio am goetir amgen i weithredu ynddo ac rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn preswylio ar brydles 25 mlynedd yng nghoedwig Pengelli, coetir SSSI sydd â chynefin prin penodol i Dormice. . Ei newyddion gwych ond fel […]
  • Cwrs Sgiliau Coetir Ebrill 8, 2020 - Rydym yn cyfweld myfyrwyr ar gyfer cwrs Octobers (2020) nawr. Os ydych chi’n awyddus i ymchwilio i’r posibilrwydd o gymryd lle, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad i’ch helpu chi i benderfynu a yw’r cwrs ar eich cyfer chi. Yn arbennig o berthnasol i bobl sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn gweithio coetir, perchnogion coetiroedd […]