Gwirfoddoli

Gwneud siarcol, gwneud ffaglau, gwaith crefft, clirio llwybr, ymweliad achlysurol gan geffyl, gan gefnogi’r Coleg mewn digwyddiadau. Gorau oll yn awyr iach yn cymuno â’r byd naturiol ac yn mwynhau cwmni da felly dewch draw i ymuno â ni.

Mae’r coleg hefyd yn addysgu ei aelodau a’i wirfoddolwyr i ddatblygu eu sgiliau eu hunain, fel gwaith coed gwyrdd, ymarfer prysgoed a gosod gwrychoedd. Mae’n arfer colegol i ddysgu’r defnydd o offer llaw fel bwyeill, llifiau bwa, tynnu cyllyll a thyllau bil. Mae pren yn cael ei droi ar durn polyn.

Cyflwynwch eich gwybodaeth isod os hoffech gael gwybod am ddigwyddiadau gwirfoddol.