Categories
Carwsél Cartref Cyrsiau Newyddion

Cwrs Sgiliau Coetir

Rydym yn cyfweld myfyrwyr ar gyfer cwrs Octobers (2020) nawr.

Os ydych chi’n awyddus i ymchwilio i’r posibilrwydd o gymryd lle, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad i’ch helpu chi i benderfynu a yw’r cwrs ar eich cyfer chi.

Yn arbennig o berthnasol i bobl sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn gweithio coetir, perchnogion coetiroedd ac unrhyw un sydd eisiau deall sut y gall prysgoed gyfrannu at ostyngiad mewn CO2 a chynorthwyo’r DU i gyrraedd ei thargedau hinsawdd.

Cwrs rheoli coetir strwythuredig, cynaliadwy 6 mis strwythuredig sy’n arwain at gyfleoedd cyflogaeth posibl mewn ardaloedd gwledig.