Croeso

Cwrs Sgiliau Coetir

Cwrs rhan-amser unigryw 6 mis yn dysgu sgiliau coetir gan ddefnyddio offer llaw traddodiadol

Ein Nod

Hyrwyddo, cefnogi rheoli coetir yn gynaliadwy a chynnal cyrsiau gan ddefnyddio dulliau ac offer traddodiadol

Ein Cyrsiau

Edrychwch ar ein tudalen cyrsiau i ddysgu am y cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig

Dewch yn Aelod

Am gefnogi ein gwaith? Mae ein haelodau yn gwneud hyn trwy gyfrannu’n ariannol, gan ein helpu i barhau â’n cenhadaeth

Yn byw yn lleol?

Rydyn ni’n cynnal diwrnodau gwirfoddoli rheolaidd, yn dysgu sgiliau newydd wrth i chi ein helpu ni

Coleg Coppicewood yw mynd i’r afael â rhai o’r materion a’r heriau byd-eang ehangach sy’n wynebu pob cymuned wledig fodern.

Mae’r heriau byd-eang hyn yn cynnwys:

  • cynaliadwyedd
  • cyfranogiad pobl ifanc
  • datblygu cymunedol gwledig
  • datblygu economaidd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd

Hoffem ddiolch i’r sefydliadau canlynol am eu cefnogaeth:

Mae Coleg Coppicewood yn Elusen Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 1107250