Categories
Carwsél Cartref Cyrsiau Newyddion

Cwrs Sgiliau Coetir 2020 yn Llawn

Mae ein cwrs sgiliau coetir rhan-amser 2020 6 mis bellach yn llawn. Hon fydd ein blwyddyn olaf yn rhedeg y cwrs yn Cwm Plysgog. Er bod hyn yn nodi diwedd oes mae hefyd yn ddechrau pennod newydd ar gyfer Coleg Coppicewood. Gyda hynny mewn golwg, rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein cwrs sgiliau coetir 2021. Bydd y cwrs hwn yn cael ei arwain yn ein lleoliad newydd yng Nghoedwig Pengelli.

Categories
Carwsél Cartref Cyrsiau Newyddion

Diweddariad COVID-19 – Cwrs Sgiliau Coetir

Rydym yn rhagweld y bydd y cwrs sgiliau coetir yn mynd yn ei flaen fel y trefnwyd o Mer 30 Medi. Gan ein bod yn grŵp bach mewn man awyr agored mawr ni welwn unrhyw broblem wrth gadw at ofynion COVID. Felly os oeddech chi’n ystyried dilyn y cwrs gwych hwn, ymatebwch trwy anfon ymholiad.  Categories
  Carwsél Cartref Cyrsiau Newyddion

  Cwrs Sgiliau Coetir

  Rydym yn cyfweld myfyrwyr ar gyfer cwrs Octobers (2020) nawr.

  Os ydych chi’n awyddus i ymchwilio i’r posibilrwydd o gymryd lle, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad i’ch helpu chi i benderfynu a yw’r cwrs ar eich cyfer chi.

  Yn arbennig o berthnasol i bobl sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn gweithio coetir, perchnogion coetiroedd ac unrhyw un sydd eisiau deall sut y gall prysgoed gyfrannu at ostyngiad mewn CO2 a chynorthwyo’r DU i gyrraedd ei thargedau hinsawdd.

  Cwrs rheoli coetir strwythuredig, cynaliadwy 6 mis strwythuredig sy’n arwain at gyfleoedd cyflogaeth posibl mewn ardaloedd gwledig.