Cais Aelodaeth


  Bydd e-bost cadarnhau yn cynnwys gwybodaeth am daliadau os yw’n well gennych wneud taliad trwy drosglwyddiad neu Wirio BACS. Fel arall, cliciwch y rhodd isod i wneud taliad. Diolch.

  TODO: ADD CREDIT CARD PAYMENT

  Hawliau

  Gostyngiad o 5% ar gyrsiau
  Cymryd rhan ym mhob digwyddiad gwirfoddol, ymweliadau â grwpiau eraill, diwrnodau gwaith rheolaidd
  2 ddiwrnod arbennig i aelodau yn unig bob blwyddyn
  Mynediad at ein gwirfoddolwyr arbenigol i gael cyngor ar yr holl faterion sy’n ymwneud â choetir
  Diweddariadau rheolaidd a gwybodaeth am ddigwyddiadau trwy e-bost.
  Presenoldeb a hawliau pleidleisio yn ein cyfarfod cyffredinol Blynyddol.
  Mae croeso bob amser i roddion: hen offer llaw, pethau a allai fod yn ddefnyddiol yn y coed, ond y rhan fwyaf o’ch holl ymdrechion ar Ddiwrnodau Gwirfoddoli, dydd Mercher 10-4